Lekcja biblioteczna dla klasy VI SP nr 2

Klasa VI ze SP nr 2 uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, podczas której uczniowie mogli przyswoić sobie informacje dotyczące zbiorów bibliotecznych, sposobu ich klasyfikowania i układu poszczególnych rodzajów zbiorów na półkach. Młodzież dowiedziała się również jakie są rodzaje katalogów bibliotecznych, zapoznała się z zawartością kart katalogowych, uczyła się odnajdywania poszczególnych pozycji za pomocą tradycyjnych