Klasa VI ze SP nr 2 uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, podczas której uczniowie mogli przyswoić sobie informacje dotyczące zbiorów bibliotecznych, sposobu ich klasyfikowania i układu poszczególnych rodzajów zbiorów na półkach. Młodzież dowiedziała się również jakie są rodzaje katalogów bibliotecznych, zapoznała się z zawartością kart katalogowych, uczyła się odnajdywania poszczególnych pozycji za pomocą tradycyjnych katalogów kartkowych oraz katalogu on-line.

W trakcie spotkania młodzież odwiedziła również czytelnię naukową i komputerową zaznajamiając się z możliwością bezpłatnego korzystania z książek, czasopism, komputera, internetu jak również z oferty rozrywkowo-kulturalnej proponowanej przez bibliotekę.