Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. Ta maksyma przyświeca Kapitule Instytutu Pamięci Jad Waszem przyznającego wyróżnienie osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. W podziękowaniu za takie bohaterskie zachowania społeczność żydowska nadaje tym osobom tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i odznacza specjalnie