„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. Ta maksyma przyświeca Kapitule Instytutu Pamięci Jad Waszem przyznającego wyróżnienie osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. W podziękowaniu za takie bohaterskie zachowania społeczność żydowska nadaje tym osobom tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i odznacza specjalnie wybitym medalem noszącym imię i nazwisko odznaczonej osoby, a także dyplomem honorowym i przywilejem wpisania nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jad Waszem. Ten zaszczytny tytuł został przyznany nieżyjącemu już panu Zachariaszowi Słowinskiemu, którego podczas podniosłej uroczystości wręczania odznaczenia reprezentowała jego najmłodsza córka, mieszkanka Głuszycy, Stanisława Niebylska.

8 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy zostało zorganizowane spotkanie Burmistrza Głuszycy Romana Głoda z p. Stanisławą, która opowiadała o wojennej rzeczywistości w małej kolonii Dworzysk w gminie Sokółka (obecnie woj. podlaskie) widzianej z perspektywy małego dziecka. Wspomnienia pani Stanisławy były skrzętnie notowane przez Sabinę Jelewską, doradcę burmistrza i będą wkrótce dostępne dla szerszego grona odbiorców.