Realizacja projektu pn. „Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze”

REALIZACJA PROJEKTU pn. „Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDROŻENIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA MAŁYCH PROJEKTÓW, TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA OSI 3, ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI, OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013 ZA POŚREDNICTWEM