REALIZACJA PROJEKTU pn. „Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze”
WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDROŻENIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA MAŁYCH PROJEKTÓW, TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA OSI 3, ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI, OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013 ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE”
W ramach działania zrealizowano cel projektu tj.: Budowę sowiogórkiego placu zabaw w Srebrnej Górze w celu udostępnienia mieszkańcom wsi oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej, poprawiającej wizerunek Gór Sowich jako miejsca atrakcyjnego turystycznie a zwłaszcza przyjaznego dzieciom.
Całkowity koszt zadania 95.998,89 zł.
Kwota przyznanej pomocy ze środków Unii Europejskiej 25.000,00 zł.

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z placu zabaw, który znajduję się przy Przedszkolu Niepubliczny „Kajtek” w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa 2.