Książki zakupione przez bibliotekę w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Priorytetu 2: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” trafiły już do trzech naszych partnerów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz do Gimnazjum Publicznego. W najbliższym czasie również Szkoła Podstawowa nr 2 otrzyma zamówione wydawnictwa. Dalszym etapem realizowania Projektu będzie współpraca z każdym z partnerów w 5 obszarach.

Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych w celu zwiększenia poziomu/zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup.

narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa biblioteka-narodowa