Questing – pasja pani Wiesławy Dobrowolskiej-Łuszczyńskiej

Podczas dzisiejszego spotkania poznaliśmy jedną z pasji pani Wiesławy Dobrowolskiej-Łuszczyńskiej. Jest nią questing, czyli metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu