Certyfikat „Biblioteka przyjazna domowym finansom” – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

  Przedstawiciele 30 bibliotek z całego kraju,  realizujących projekt „Prosto i przystępnie o finansach domowych – spotkania w bibliotece” uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu ewaluacyjnym w Warszawie. Projekt był przeprowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek. Jego celem było upowszechnianie wiedzy o domowych finansach i wprowadzenie do bibliotek zajęć z