Podsumowanie projektu „Latający animatorzy kultury dla bibliotek”

  W dniach 13-14 czerwca 2013 r. w Warszawie odbył się zjazd bibliotekarzy z całego kraju podsumowujący projekt „Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla bibliotek”.  Projekt był realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach tego projektu gościliśmy w głuszyckiej bibliotece „Latających”: Agatę Jałosińską –