III Zlot szlakiem Martyrologii „Osówka 2015”

Aby oddać cześć i uczcić pamięć zamordowanych podczas II wojny światowej ludzi pracujących przy budowie militarnych obiektów na terenie okolicznych gmin, po raz trzeci zorganizowany został Zlot Szlakiem Martyrologii „Osówka 2015”. Organizatorzy (Mariusz Wojciechowski - komandor Zlotu, Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, Oddział PTTK w Świdnicy, Podziemne Miasto Osówka, Klub Turystyczny „Zdobywcy”)