Aby oddać cześć i uczcić pamięć zamordowanych podczas II wojny światowej ludzi pracujących przy budowie militarnych obiektów na terenie okolicznych gmin, po raz trzeci zorganizowany został Zlot Szlakiem Martyrologii „Osówka 2015”. Organizatorzy (Mariusz Wojciechowski – komandor Zlotu, Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, Oddział PTTK w Świdnicy, Podziemne Miasto Osówka, Klub Turystyczny „Zdobywcy”) wyznaczyli cztery trasy, które niegdyś były dla więźniów obozu Gross – Rosen drogami śmierci. W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej międzypokoleniowe grupy wyruszyły z różnych miejsc do kompleksu „Osówka”, aby wspólnie w podziemiach tego obiektu zakończyć Zlot „Marszem milczenia”. Grupa seniorów uczestniczących w zajęciach w bibliotece, oraz zrzeszonych w Klubie Seniora działającym przy CK-MBP maszerowała trasą nr 2 (Ogród Jordanowski – kompleks „Soboń” – kompleks „Osówka”). Trasę tę wybrali także pracownicy naukowi Muzeum Gross-Rosen, wśród nich pani dr Dorota Sula, autorka wielu publikacji i książek przedstawiających życie więźniów w obozie Gross-Rosen. Przywitanie wszystkich uczestników Zlotu przez władze miasta, zaproszonych gości oraz krótki wykład dr Doroty Suli, a także rozdanie nagród w konkursie plastycznym, który towarzyszył Zlotowi, stanowiły dopełnienie tej ważnej imprezy.