Czar wspomnień Janiny Kozak

Wyjątkowe, bardzo wzruszające było spotkanie z panią Janiną Kozak, która w 1944 roku w raz ze swoją rodziną przybyła do miastasta Wüstegiersdorf jednym z pierwszych transportów z osadnikami. Spotkanie pod hasłem „Głuszyca – tak ją pamiętam…” stało się dla pani Janiny pretekstem do podzielenia się z przybyłymi uczestnikami ważnymi faktami z całego życia.