Fundacja Orange dziękuje za współpracę.

„Orange dla bibliotek” to program zainicjowany przez Fundację Orange, współtworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym jego celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, aby gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi