„Orange dla bibliotek” to program zainicjowany przez Fundację Orange, współtworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym jego celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, aby gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Sześcioletni okres uczestnictwa głuszyckiej biblioteki w projekcie należy uznać za bardzo korzystny. Oprócz refundacji kosztów dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych dla całej instytucji oraz filii bibliotecznych w Grzmiącej i w Głuszycy Górnej, do biblioteki został zakupiony sprzęt i akcesoria wspomagające działania biblioteki w zakresie edukacji cyfrowej.
Zakupiono: dwa komputery wraz z oprogramowaniem, serwer, rzutnik, ekran, zestaw głośników, dwa pendrive’y, słuchawki z mikrofonem.
W bibliotece przeprowadzono liczne i różnorodne zajęcia edukacyjne oraz inne, wykorzystujące nowoczesne techniki cyfrowe. Odbyły się m.in.: warsztaty komputerowe dla seniorów, zajęcia przybliżające zasady bezpiecznego korzystania z internetu dla dzieci, cykl „Spotkania z pasjami”, coroczne zajęcia w ramach międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem” (wyróżnienie dla głuszyckiej biblioteki w r. 2011), e-learningowy kurs języka angielskiego dla dorosłych i dla dzieci oraz wiele innych. Ponadto prawie cztery tysiące osób rocznie korzysta w bibliotece z darmowego dostępu do Internetu.
Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy otrzymała od Fundacji Orange podziękowanie za współpracę, a także Certyfikat „Biblioteka z p@sją”.
W imieniu bibliotekarzy, uczestników zajęć oraz osób na co dzień korzystających w bibliotece z dostępu do Internetu również składamy Fundacji Orange serdeczne podziękowania. Bez Państwa pomocy i wsparcia nasze działania z pewnością nie byłyby tak efektywne!

indeks