Kuba Kamiński – utalentowany reportażysta, laureat wielu prestiżowych nagród polskich i zagranicznych, ciepły, wrażliwy młody człowiek zakochany w naszej okolicy gościł w piątkowy wieczór 8 lutego w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy.

Spotkanie podzielone było na kilka sekwencji, podczas których autor prezentował swoje fotoreportaże i uzupełniał obrazy komentarzami. Na początku Kuba Kamiński zaprezentował projekt „Salaryman” nagrodzony w 5 edycji Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic, traktujący o współczesnych Japończykach uzależnionych od pracy. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli kilka reportaży, obrazujących konflikty zbrojne: konflikt                 w Strefie Gazy, wojnę domową w Libii, wojnę na wschodzie Ukrainy, a także zajścia na Majdanie oraz fotografie wykonane tuż po katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Bohater wieczoru zaprezentował także fotoreportaż z izby wytrzeźwień oraz projekt pod nazwą „Szeptuchy” traktujący o praktykach znachorek z Podlasia.

Po obejrzeniu poszczególnych reportaży wywiązywała się dyskusja dotycząca zarówno przedstawionej tematyki, jak i metod, sposobów i ceny (głównie emocjonalnej) wykonania wiarygodnych fotografii oddających autentyzm przedstawianej tematyki. Oprócz czysto technicznych umiejętności fotoreportera niezwykle istotne jest dogłębne zrozumienie tematu, posiadanie tzw. „fixera”, czyli osoby wprowadzającej oraz zdobycie zaufania portretowanego środowiska. –Dla przykładu reportaż „Szeptuchy” jest wynikiem kilkuletniego „oswajania” środowiska znachorów z Podlasia. W przypadku tworzenia reportażu z terenów objętych konfliktem zbrojnym dodatkowo należy się liczyć z ryzykiem utraty życia, zdrowia, koniecznością obcowania z okrucieństwem, śmiercią, głodem, ubóstwem-mówił Kuba Kamiński, którego fotografie dogłębnie oddają autentyzm i zrozumienie przedstawianego tematu.

Licznie przybyli uczestnicy głuszyckiego spotkania docenili kunszt, wiedzę, empatię i otwartość Kuby Kamińskiego i nagrodzili prelegenta gromkimi brawami. Kontynuacja rozmów trwała długo po zakończeniu spotkania…

Serdecznie dziękujemy Kubie za wspaniały, niezapomniany wieczór! Spotkanie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości Państwa Eweliny i Grzegorza Borensztajnów- koordynatorów projektu „Szlakiem Riese”. Dziękujemy! Małą namiastkę prac Kuby Kamińskiego można będzie obejrzeć w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

 

oprac. MBP