Do środy 15 lutego do godz. 17:00 można zgłosić swój udział w V Dyktandzie Miejskim.
Przypominamy:
– prace uczestników są kodowane,
– do publicznej wiadomości podawane są wyniki trzech prac, które mają najwyższą liczbę punktów (reszta prac pozostaje zakodowana)
– fundatorami tegorocznych nagród są:
* Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura
* Burmistrz Głuszycy Roman Głód (dla najlepszego zawodnika do 18 roku życia)

* Jolanta Kaleta – autorka tekstu do V Dyktanda Miejskiego w Głuszycy
* Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
* John Cotton Europe Sp. z o.o.
Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników Dyktanda będzie Państwu umilać występ Głuszyckiej Orkiestry Dętej pod batutą Eugeniusza Lecia (początek koncertu ok. godz. 11:00)