10 października 2013 r. odbyło się ostatnie z czterech spotkań Biblioteki wiodącej (Stare Bogaczowice) z przedstawicielami bibliotek partnerskich  (Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój) organizowanych w ramach  Mikrograntu „Podaj dalej”, prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy bibliotekami, a także służyły zacieśnianiu współpracy i planowaniu wspólnych przedsięwzięć. Trzy pierwsze spotkania odbyły się na w bibliotece wiodącej, w Starych Bogaczowicach, ostatnie spotkanie miało charakter wirtualny i było przeprowadzone z pomocą komunikatora Facebook.