Pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań autorskich z Moniką Bisek-Grąz zostało zorganizowane 25 maja z myślą o młodzieży. Uczestniczyli w niej uczniowie Gimnazjum oraz Zespołu Szkół w Głuszycy. Młodzi ludzie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o historii Dolnego Śląska, a zwłaszcza terenu powiatu wałbrzyskiego i samej Głuszycy z okresu powojennego. Uświadomili sobie jaka różnorodność i bogactwo kulturowe charakteryzowało ludność osiedlającą się na terenie tzw. „ziem odzyskanych”, jakie napotykali trudności oraz jak wiele tolerancji wymagało od osiedleńców wzajemne współistnienie na tych terenach. Młodzież została zachęcona do przeprowadzania rozmów z pradziadkami, dziadkami, rodzicami i starszymi sąsiadami na temat ich pochodzenia oraz dróg, które przywiodły ich do naszej miejscowości. Spotkanie było jednocześnie promocją książki Moniki Bisek-Grąz pod tytułem „Powojenny Wałbrzych. Miasto kultur”.