W związku z trwającym „Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” Centrum Kultury-MBP w Głuszycy we współpracy ze Stowarzyszenie Motyl zorganizowało 30.05.2010 w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Publicznym cykl lekcji wychowawczych na w/w temat.
Zaproszonym gościem był Darek Tabiś – niewidomy wokalista, laureat Grand Prix Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie, uczestnik rejsu Zawiszą Czarnym do Norwegii w ramach programu „Zobaczyć morze”, znakomity wykonawca szant żeglarskich i piosenek zespołu Dżem.


Dzięki tym lekcjom uczniowie mogli dowiedzieć się jak wygląda edukacja i życie osób niewidomych, czego używają niepełnosprawni aby poprawić jakość swojego życia i komunikację z innymi ludźmi. Młodzież obejrzała także materiały fotograficzne
z koncertów Stowarzyszenia MOTYL w wykonaniu niepełnosprawnych artystów, w tym chóru integracyjnego Wałbrzych Gospel Chór oraz dowiedziała się jak zachowywać się wobec osób niepełnosprawnych.
Atrakcją były piosenki w wykonaniu zaproszonego gościa Darka Tabisia. który opowiadał jednocześnie o swoich osiągnięciach i codziennym życiu, jako osoby niepełnosprawnej.
Spotkanie to dało możliwość głuszyckiej młodzieży na wykształcenie odpowiedniej postawy i zmiany nastawienia do osób niepełnosprawnych.