Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027