Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy otrzymało w roku 2020 dotację w wysokości 6000 złotych na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Jest to program realizowany przez Bibliotekę Narodową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem  jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Wkład własny Gminy Głuszyca, organizatora głuszyckiej biblioteki, w ramach realizowanego zadania wynosi 6000 zł.  Książki zakupione ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa niebawem będą dostępne dla czytelników MBP. Zakupione zostały także książki sfinansowane ze środków własnych.