– Centrum Kultury – MBP w Głuszycy zawarło w dniu 19 września 2018 r. umowę z Dolnośląską Firmą Budownictwa Ogólnego w Ząbkowicach Śląskich na realizację zadania pn. „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” – informuje burmistrz Roman Głód.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach „Programu Infrastruktury domów Kultury” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ponadto dofinansowanie z budżetu Gminy Głuszyca wyniesie 20 % kosztów inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 356 tys. zł.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy w części budynku CK-MBP wraz z remontem i modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia i z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji zostanie poddana zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzone zostaną również wymiany instalacji: C.O., elektrycznej i teleinformatycznej. Termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 r.

Warto przypomnieć, że projekt „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” przygotowali pracownicy CK-MBP: Monika Rejman- Kulus, Armanda Maciejczak i Renata Sokołowska.