W czytelni naszej biblioteki można obejrzeć wystawę towarzyszącą głuszyckiej odsłonie Narodowego Czytania: „Quo vadis inspiracją dla malarzy – malarze inspiracją dla Sienkiewicza”.

Sienkiewicz był wielkim miłośnikiem świata antycznego. Swoją fascynację dzielił z polskim malarzem na stałe mieszkającym w Rzymie – Henrykiem Siemiradzkim.
Obrazy Siemiradzkiego, przypominające czasy prześladowań pierwszych chrześcijan, wywarły na pisarzu niezatarte wrażenie i natchnęły go do napisania powieści „Quo vadis”. Co ciekawe misję wykonania ilustracji do książki Sienkiewicz powierzył na wyłączność innemu malarzowi – Piotrowi Stachiewiczowi.

Wystawa prezentuje ilustracje Piotra Stachiewicza a także Jana Styki, który mimo protestów pisarza wykonał serię ilustracji na zlecenie francuskiego wydawnictwa Flammarion.