W roku świętowania 100-lecia niepodległości Polski, lekturą Narodowego Czytania była powieść Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. W Głuszycy Narodowe Czytanie w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej zainaugurowano hymnem narodowym.

W gronie czytających znaleźli się:

Burmistrz Głuszycy Roman Głód wraz z małżonką Iwetą, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek, radny powiatowy Grzegorz Walczak, ks. Adam Makiel, przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek z małżonką Joanną, głuszyccy radni: Edyta Popek, Marta Wróblewska, Mirosław Żołopa, dyrektor Przedszkola Samorządowego Ewa Dorosz, dyrektor Żłobka Gminnego Aneta Kalenik, dyrektor OPS Katarzyna Starzyńska, prezes PZN Bogumiła Kochanek, prezes Zarządu UTW Jerzy Janus. Głuszyckich seniorów reprezentowała Elżbieta Kobylińska, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych – Grzegorz Czepil, Magdalena Kanderer, Agnieszka Musz. Szkoły były reprezentowane przez nauczycieli i uczniów: Marta Borowiec reprezentowała Szkołę Podstawową nr 3, Anna Skowron i Szymon Golemiec – Szkołę Podstawową nr 2, Aleksandra Lefelbain i Gabriela Kowalska – Niepubliczną Szkołę Podstawową Fundacji Jawor, Ewelina Korba – Sowiogórską Akademię Muzyczną przy Fundacji Katolicka Inicjatywa Berit. Uczniowie Akademii – Amelia Bernat, Hanna Laszkiewicz, Kacper Steciuk i Damian Pepera zapewnili oprawę muzyczną głuszyckiej odsłony Narodowego Czytania.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów białe i czerwone róże oraz okolicznościowe zakładki do książek.

Minutą ciszy uczczono pamięć Stanisława Michalika – uczestnika i współorganizatora wielu imprez literackich organizowanych w głuszyckim CK-MBP.

Imprezę prowadziły: p.o. dyrektora Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy Sabina Jelewska i kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Renata Sokołowska.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania.