Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_D.224.2.2018.SJ