okis20 listopada br. w Centrum Kultury w Kamiennej Górze miało miejsce spotkanie dyrektorów dolnośląskich ośrodków kultury. Głuszyckie CK-MBP reprezentowała p.o. dyrektora Monika Bisek-Grąz. W trakcie rozmów poruszano m.in. zagadnienia dotyczące wspólnej strategii ad. pozyskiwania środków na realizację projektów z zakresu kultury, jak i zasady współpracy między dolnośląskimi ośrodkami kultury m.in. pod kątem promocji ruchu amatorskiego.

Ważnym aspektem spotkania było przedstawienie przez Arkadiusza Sikorę, z-ca dyr. OKiS z Wrocławia, korzyści uczestnictwa ośrodków kultury w projekcie zarządzania informacją o kulturze dolnośląskiej (nowo utworzony system zarządzania informacją – dokis.pl). Przypomnijmy, że głuszyckie CK-MBP zostało zaproszone do uczestnictwa w projekcie wraz z dwudziestoma wybranymi dolnośląskimi ośrodkami kultury już we wrześniu br. W przyszłym tygodniu zostaną podpisane w OKiS we Wrocławiu stosowne oficjalne porozumienia o dalszej aktywnej współpracy