W piątek 15 listopada br. – na dzień przed wystawieniem spektaklu „Ziemia Obiecana Włókniarzy” – w sali widowiskowej Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy odbyła się próba generalna przedstawienia, wieńczącego ponad dwumiesięczny czas trwania warsztatów teatralnych. Był to czas gorących przygotowań do wystawienia sztuki. Aktorzy ubrani w stroje dobrane do sztuki, w zaprojektowanej scenerii przygotowywali się do sobotniego wystawienia sztuki dla głuszyckiej publiczności. Próba generalna odbyła się z pełną reżyserią dźwięku i oświetlenia.

Prowadzący warsztaty teatralne Robert Delegiewicz zadbał o właściwy dobór kostiumów dla aktorów oraz o autentyczność rekwizytów. W zaprojektowaniu strojów i doborze rekwizytów pomogli seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy. Rekwizyty oddające klimat lat powojennych użyczył na potrzeby realizacji spektaklu lokalny przedsiębiorca- Gracjan Rudnicki , właściciel Łowiska Pstrąga Złota Woda w Głuszycy. Niektóre rekwizyty będące rodzinnymi pamiątkami wypożyczyli także mieszkańcy Gminy. W całości przygotowań do spektaklu pomagali pracownicy głuszyckiego Centrum Kultury-MBP.

Efekty przygotowań i pracy w czasie warsztatów teatralnych można było zobaczyć w czasie realizacji spektaklu „Ziemia Obiecana Włókniarzy” w dniu 16 listopada br.
Zadanie „Ziemia Obiecana Włókniarzy” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
Lider projektu: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
Partnerzy projektu: Gmina Głuszyca, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy oraz Gracjan Rudnicki, właściciel Łowiska Pstrąga Złota Woda w Łomnicy.