Nic tak nie rozjaśnia dnia jak uśmiech i pomaganie innym. Wspólnie z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłaszamy konkurs plastyczny na ozdobę wielkanocną, która jeszcze przed świętami wielkanocnymi trafi do osób potrzebujących z naszej gminy. Najładniejsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Konkurs adresowany jest do uczniów głuszyckich szkół podstawowych oraz mieszkańców Głuszycy uczęszczających do innych szkół podstawowych.

Co trzeba zrobić? Należy wykonać dowolną techniką dowolną ozdobę wielkanocną i przynieść do Centrum Kultury-MBP w Głuszycy wraz ze zgodą na udział w konkursie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego do poniedziałku 18 marca 2024 r.  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz wręczeniem nagród w piątek 22 marca w czytelni CK-MPB.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszają: Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek.

Regulamin i karta zgłoszeniowa:

REGULAMIN-KONKURSU-PLASTYCZNEGO-2

Zgoda na udział w konkursie plastycznym (1)