Centrum Kultury zaprasza na nieodpłatne warsztaty taneczne hip – hop i balet, które odbywają się raz w tygodniu w naszym Centrum. Zajęcia z baletu są w poniedziałki o godz. 16:30 dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Warsztaty z hip – hopu są w środy o godz.16:30 dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Zajęcia prowadzi Studio Tańca „Jako – Koja” Jadwiga Schwebs. Zapraszamy!