Przedłużamy termin składania prac konkursowych do 7 grudnia.Konkurs plastyczny ,,Dbam o wzrok” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: uczniów kl. I-III i kl. IV-VI. Termin składania prac: 7 grudnia 2012 r. Miejsce składania prac: Czytelnia w CK-MBP. Rozstrzygnięcie konkurs: 11 grudnia 2012 r. Wręczenie nagród: 13 grudnia 2012 r.

Konkurs plastyczny

DBAM O WZROK

Regulamin

Regulamin

 

Organizator  Organizatorami konkursu plastycznego „Dbam o wzrok” są:

 1. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 26, 58-340 Głuszyca,
 2.  Zakład Optyczny MED-OPTYKA  z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Głównej 4, 58-309 Wałbrzych.
Cel Celem konkursu jest popularyzacja prozdrowotnych zachowań mających na celu właściwe dbanie o wzrok.
Uczestnicy
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół podstawowych z terenu gminy Głuszyca.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • kl. I-III,
 • kl. IV-VI.
Tematyka prac konkursowych  Prace powinny przedstawiać postaci w sytuacjach wskazujących na profilaktyczne zachowania w kwestii dbania o wzrok (np. korzystanie z odpowiedniego oświetlenia podczas pracy, czytania; stosowanie odpowiedniej diety, w tym np. spożywanie owoców i warzyw – w szczególności marchwi; noszenie okularów z filtrami UV; profilaktyczne badania wzroku, itp.).
Format prac A 4
Technika wykonania dowolna płaska umożliwiająca ekspozycję w antyramach
Warunki uczestnictwa 
 1. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
  – imię i nazwisko, klasa;
  – nazwa i adres szkoły,
  – imię i nazwisko opiekuna.
 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
Prawa organizatora Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
Nagrody Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda publiczności – głosowanie poprzez oficjalne konto CK-MBP na Facebook. Najlepsze prace zostaną nagrodzone (nagrody dla trzech pierwszych miejsc to m.in. pdrive) i zaprezentowane na wystawie w Czytelni CK-MBP. Galerię prac nagrodzonych obejrzeć będzie można również na stronie internetowej konkursu oraz na Facebook.
Osoba odpowiedzialna, kontakt  Renata SokołowskaKierownik Bibliotekiul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

e-mail: r.sokolowska@interia.pl

tel. [74]-8456-334

Termin nadsyłania prac Konkurs ,,Dbam o wzrok”  trwa od 1 listopada do 7 grudnia. Prace należy składać w Czytelni CK-MBP. Prace można wykonywać także na miejscu, czyli w Czytelni w godzinach otwarcia Biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia. Wręczenie nagród 13 grudnia.