DSC_0791„Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.
Przegrali bój we własnym domu
Kędy zawiewał sypki śnieg
Nie było komu z łap wyjmować cierni
I gładzić ich zmierzwioną sierść.
Nie opłakała ich Elektra
Nie pogrzebała Antygona
I będą tak przez całą wieczność
We własnym domu wiecznie konać
Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w kopnym śniegu
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy”
(Z.Herbert „Wilki”)

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca głuszyczanie oddali cześć i chwałę niezłomnym bohaterom-członkom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Organizatorem uroczystości była: Fundacja Wolność i Demokracja, CK-MBP, Gmina Głuszyca reprezentowana przez Pana Burmistrza Romana Głoda oraz Stowarzyszenie ONR Sudety.
Śp. Prezydent Lech Kaczyński składając 26 lutego 2010 roku w Sejmie swój projekt uchwały dot. Żołnierzy Wyklętych zaproponował, by ich święto wyznaczyć na dzień 1 marca, a śp. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka zabiegał o to, by dzień ich śmierci był dniem pamięci o wszystkich „Wyklętych”. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali wybitnych polskich oficerów członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z płk Łukaszem Cieplińskim na czele ps. „Pług”.
W dniu 3 lutego 2011 roku Sejm RP przyjął uchwałę o „ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W preambule uchwały czytamy: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”- bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
Podczas niedzielnych uroczystości gościliśmy porucznika Ignacego Sarneckiego, jednego z Żołnierzy Niezłomnych, pseudonim „Przybysz”, „Lopek” i „Kruk”, który urodził się w maju 1929 r. W 1945 roku jako 16-letni łącznik rozpoczął działalność w podziemnych strukturach Armii Krajowej. Cudem uniknął śmierci po postrzeleniu przez UB, był kilkakrotnie aresztowany i więziony na warszawskim Mokotowie. Założył wałbrzyski WOPR. Panu porucznikowi towarzyszył kpt Jacek Baran z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, który przedstawił życiorys porucznika Sarneckiego. W uroczystości wziął udział Burmistrz Głuszycy Roman Głód, uczestnicy biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Henryk Piekarski-głuszyczanin, były żołnierz Armii Krajowej i WiN, Ewa Dorosz-dyrektor gimnazjum, Dorota Hałas-dyrektor SP nr 3, uczniowie i licznie zgromadzeni mieszkańcy Głuszycy. Muzyczną oprawę uroczystości zapewniła orkiestra dęta działająca przy CK-MBP na czele z panem kapelmistrzem Eugeniuszem Leciem, która wystąpiła w patriotycznym repertuarze.
Niedzielnemu świętu towarzyszył bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Głuszyczanie dołączyli do 81 miast w Polsce, do ponad 20 tys. biegaczy. Dystans symboliczny, który pokonało ponad 40 osób to 1963 m odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty- Józef Franczak ps.. „Lalek”, „Laluś”. Uroczystej dekoracji zwycięzców biegu dokonał Burmistrz Głuszycy Roman Głód wręczając pamiątkowe koszulki z wizerunkiem „Lalka” i medale. Na podium znaleźli się:
I miejsce: Andrzej Sławik
II miejsce: Piotr Florczak
III miejsce: Konrad Karkułowski
We wszystkich 81 miastach włączających się w projekt edukacyjno-biegowy przeprowadzana była zbiórka publiczna na budowę szkoły z polskim językiem nauczania w Łanowicach (dawne woj.lwowskie) im. płk Franciszka Niepokólczyckiego- prezesa II Zarządu Wolność i Niezawisłość. Głuszyczanie również włączyli się w zbiórkę. Zebrano 113,16 zł.
Na zakończenie uroczystości odbyła się projekcja filmu o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych.
Dyrektor CK-MBP Monika Rejman dziękuje:
– porucznikowi Ignacemu Sarneckiemu i kpt Jackowi Baranowi za żywą lekcję historii,
-Fundacji Wolność i Demokracja, panu burmistrzowi Romanowi Głodowi i pani Sabinie Jelewskiej z UM oraz stowarzyszeniu ONR Sudety za współpracę przy realizacji projektu,
– członkom orkiestry dętej na czele z panem Eugeniuszem Leciem,
-Komendantowi Komisariatu Policji w Głuszycy Panu kom. Sebastianowi Sabadachowi wraz z policjantami, którzy czuwali nad bezpieczeństwem naszych biegaczy, pielęgniarce Krystynie Kusiak oraz pracownikom CK-MBP,
– uczestnikom Biegu Tropem Wilczym,
– za wspólne koordynowanie projektu biegowo-edukacyjnego paniom: Angelice Szpat, Marii Burek i Natalii Smolińskiej, paniom stażystkom i pracownikom obsługi CK-MBP,
– dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom,  szczególnie z Zespołu Szkół w Głuszycy za odegranie roli Żołnierzy Wyklętych-Dariuszowi Stawińskiemu i Michałowi Rysiowi,
– wolontariuszom: Wiktorii Kityk, Malwinie Kalce i Dominikowi Przybylskiemu,
-głuszyczanom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość, za wspólne przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM- ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM!