Jak co roku mieszkańcy Głuszycy włączają się do ogólnopolskiej akcji upowszechniającej czytelnictwo. W piątek 1 września o godz. 17.00 zapraszamy do sali widowiskowej w Centrum Kultury- MBP w Głuszycy, gdzie usłyszymy wybrane fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, tegorocznej lektury „Narodowego Czytania”.

Wydarzenie ubogaci występ muzyczny. Po raz pierwszy na scenie wystąpią Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grzmiącej przy akompaniamencie członków Głuszyckiej Orkiestry Dętej. Wydarzenie objęła Patronatem  Honorowym Para Prezydencka.

Do udziału w „Narodowym Czytaniu” serdecznie zapraszają: Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek oraz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.