Fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej odczytali czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy i seniorzy z Domu Seniora przy parafii Chrystusa Króla w Głuszycy. Dziękujemy Paniom za pięknie odczytane fragmenty klasyki polskiej literatury.

Muzyczna oprawa wydarzenia nawiązywała do przypadającej dziś 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Piosenki powstańcze wykonali członkowie  Kola Gospodyń Wiejskich w Grzmiącej przy akompaniamencie Głuszyckiej Orkiestry Dętej. Serdeczne podziękowania dla występujących na scenie za wspólny śpiew, ogromne zaangażowanie, starannie dobrane kostiumy i dekoracje.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentarzystów: Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Agnieszka Kołacz. Głuszyckich samorządowców reprezentował Zastępca Burmistrza Grzegorz Szymański
Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w wydarzeniu. Do zobaczenia na kolejnej odsłonie Narodowego Czytania w Głuszycy.
Narodowe Czytanie objęła honorowym patronatem Para Prezydencka.