plakat NC-1W pierwszą sobotę września w wielu miastach Polski odbędzie się czwarta edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie” zainicjowanej w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości  o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Podczas tegorocznej edycji będziemy czytać „Lalkę” Bolesława Prusa, powieść nowoczesną,  ukazująca z jednej strony polską waleczność i romantyczny patriotyzm, z drugiej pozytywistyczne budowanie własnej pozycji ekonomicznej, oparte na przedsiębiorczości i zaradności.

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy podobnie jak w poprzednich latach przyłącza się do ogólnopolskiej akcji.

5 września w godzinach 10:30 – 12:00 w Ogrodzie Jordanowskim Lalkę będą czytać zaproszeni goście oraz chętni mieszkańcy Głuszycy.

Zgłoszenia osób chcących wziąć czynny udział w „Narodowym czytaniu” przyjmujemy do 02 września 2015 r. do godz. 17. (Zgłoszenia: osobiście w siedzibie biblioteki, ul. Grunwaldzka 26, tel. 74 84 56 334).

Akcji będzie towarzyszyć okolicznościowa wystawa. Przewidziana jest także prezentacja oraz quiz, podczas którego wszyscy uczestnicy „Narodowego czytania” będą mogli wykazać się wiedzą o czytanej lekturze oraz o jej autorze.