Informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej www.partnerstwo-sowiogorskie.pl w zakładce „Ogłoszenia – nabory wniosków” zostały zamieszczone ogłoszenia dotyczące dwóch naborów na projekty grantowe o łącznej wartości 168 500,00 zł.

ogloszenie_22_2021_G

ogloszenie_21_2021_G

Ogłoszenia również można znaleźć na tablicy ogłoszeń w CK-MBP w Głuszycy.