Według polskiego filozofa Władysława Tatarkiewicza sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod warunkiem, że efekt tworzenia jest zdolny zachwycać, wzruszać lub wstrząsać. Sztuka dotyka najintymnszej sfery człowieka, jego emocji i jest wyrazem w wizji świata twórcy.
Światowy Dzień Sztuki ustanowiony został w nawiązaniu do daty urodzin Leonarda da Vinci (15 IV 1452), uznawanego za archetyp „człowieka renesansu”, a to za sprawą wszechstronności uzdolnień i czynnej działalności.
Rozglądając się po otaczającej nas przestrzeni, w pędzie dnia codziennego, nie dostrzegamy, być może, mnogości rzeczy, które wpisują się w definicję sztuki, a są dziś na wyciągnięcie ręki.
Szczególnie dziś zwróćmy uwagę na mnogość piękna, jakie nas otacza, a także na twórców tego, co nazywamy sztuką.

Wszystkim artystom, a także miłośnikom sztuki składamy serdeczne życzenia natchnienia, pozytywnych przeżyć i pełni doznawania piękna w każdym dniu.