W dniach od 10-27 stycznia 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Grzmiącej odbywały się ferie zimowe, w których udział brała młodzież w wieku od 10-15 lat. Na realizację zajęć podczas ferii Stowarzyszenie Pomoc Dziecku z Głuszycy pozyskało środki z Fundacji Wspomagania Wsi. Dzieci mogły nieodpłatnie korzystać z Internetu dzięki uczestnictwu naszej instytucji w programie „Akademia Orange dla bibliotek”.  Tegoroczne ferie odbywały się pod hasłem „Moja miejscowość w Internecie”.
W pierwszym tygodniu ferii młodzież próbowała swoich zdolności   dziennikarsko-reporterskich. Przeprowadzała wywiady z najstarszymi i interesującymi mieszkańcami Grzmiącej, opisywała miejsca atrakcyjne ,które warto zobaczyć oraz przygotowała  oferty gospodarstw agroturystycznych dla przybywających turystów.  Wszystkie zebrane informacje oraz zdjęcia młodzież umieszczała na stronie internetowej Atlas Wsi, tworząc tam swoje zakładki. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Panem G. Cersowskim, który w Grzmiącej mieszka od urodzenia i jest żywą skarbnicą wiedzy o  niej.  Jedną z ciekawostek jest to, że do sołectwa przed  wojną należała też ul. Kolejowa.  Młodzież postanowiła wnioskować o przywrócenie dawnych  granic. W ramach wypoczynku uczestnicy wyjechali na lodowisko do Świdnicy, na basen do Świebodzic i do kina na film w 3D „Kot w butach”.  Na zakończenie zajęć rozdane zostały nagrody za udział w rozgrywkach sportowych. Młodzież składa podziękowania za zorganizowanie ferii, Zarządowi Stowarzyszenia, Pani M.Milczarek,  Panu D. Kołdon, Pani B. Żytkiewicz oraz  Pani B. Gawron.