Tytuł Najpiękniejszej Palmy Roku 2013 w kategorii indywidualnej zdobyła palma przygotowana przez Magdalenę Milczarek, w kategorii grupowej kilkumetrowa palma wykonana przez Szkołę Podstawową nr 1 w Głuszycy Górnej.

W konkursie można było wziąć udział w dwóch kategoriach: indywidualnej lub grupowej. Warunkiem było własnoręczne wykonanie palmy  (dowolną techniką, z zachowaniem formy przestrzennej, z tradycyjnych materiałów, tj.: żarnowca, bukszpanu, borowiny, wierzby, suchych kwiatów, bibuły, wstążek, wydmuszek, itp.).

Ostatecznie do konkursu zgłoszono 23 palmy, w tym 13 w kategorii indywidualnej. Jury, oceniając palmy, brało pod uwagę zgodność z regulaminem konkursu, wykorzystanie tradycyjnych technik wykonania palmy, pomysłowość, inwencję twórczą uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, wielkość i bogactwo użytych materiałów, samodzielność i estetykę wykonania pracy.

Tytuł Najpiękniejszej Palmy Roku 2013 powędrował wraz z ufundowanym przez Burmistrz Głuszycy tabletem do Magdaleny Milczarek.  Jury przyznało także dla wyróżnienia: dla Anny Małek i Anny Nowak. Uczestniczki zostały nagrodzone MP4 ufundowanymi przez CK-MPB.

W kategorii grupowej jury tytuł Najpiękniejszej Palmy roku 2013 otrzymało  dzieło przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Głuszycy Górnej – w nagrodę uczniowie otrzymali radioodtwarzacz cd, ufundowany przez CK-MBP. Dwa wyróżnienia i kolejne dwie nagrody powędrowały do Świetlicy Wiejskiej w Głuszycy Górnej oraz Świetlicy Wiejskiej w Sierpnicy.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcom gratulujemy.

(fot. UM Głuszyca)