Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy zaprasza mieszkańców Gmin Nowa Ruda, Głuszyca, Pieszyce, Jedlina-Zdrój, Walim do udziału w Konkursie  Literackim o Pióro Stanisława Michalika Moja „mała Ojczyzna”.

 Celem konkursu jest m.in. promocja zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych całego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” z uwzględnieniem tematyki ochrony środowiska. Do udziału w konkursie zachęcamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Prace w dowolnym gatunku literackim (np. opowiadanie, legenda, wiersz, kartka z pamiętnika) należy złożyć do 18 września 2019 r. osobiście w siedzibie Centrum Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 , 58-340 Głuszyca lub  listownie na adres CK-MBP w Głuszycy lub mailowo na adres: spg2@wp.pl.

Dla najlepszych w każdej z trzech kategorii wiekowych przewidziane są wartościowe nagrody. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach: www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolGluszycy58340 oraz na www.ckmbp.gluszyca.pl.  Finał konkursu z wręczeniem nagród odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury – MBP w Głuszycy. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba Chór Seniorów „Renoma”.

 

Pochwal się swoim talentem literackim i przedstaw innym swoją „małą Ojczyznę” !

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO O PIÓRO STANISŁAWA MICHALIKA

zgoda na przetwarzanie danych osobowych- osoby pełnoletnie

zgoda na udział i przetwarzanie danych osobowych – osoby niepełnoletnie