Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”

Informacja z otwarcia ofert D.224.2.2018.SJ