Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy realizuje coroczne zadanie w ramach Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1:  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Operatorem tego priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

               Informujemy czytelników, że na realizację tego zadania głuszycka biblioteka otrzymała dotację w wysokości 6 100 złotych. Wkład własny – uzależniony od zaszeregowania gminy do odpowiedniej kategorii „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku Głuszycy nie może być mniejszy niż 40 % wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Tak więc już wkrótce do Państwa rąk trafią najnowsze pozycje z rynku wydawniczego!