07 marca rozpoczęły się spotkania młodzieży gimnazjalnej biorącej udział w projekcie „Tysiąc sposobów na poznanie najbliższej okolicy” realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Na spotkanie pod hasłem „Źródła wiedzy o regionie” zostali zaproszeni eksperci wiedzy o naszym regionie:

Bartłomiej Ranowicz – przewodnik sudecki, wykładowca akademicki, współautor kilku książek, w tym najlepszego, jak do tej pory, przewodnika „Sudety”, autor i wydawca widokówek Dolnego Śląska,

Stanisław Michalik – autor książek o najbliższej okolicy, w tym jedynego opracowania o historii naszego miasta, autor blogu o tematyce regionalnej, współprowadzący audycję o atrakcjach Ziemi Wałbrzyskiej na antenie radia Złote Przeboje,

Grzegorz Czepil – współautor publikacji o przedwojennej Głuszycy, kolekcjoner wszelkich pamiątek związanych z przeszłością naszej gminy, właściciel największej kolekcji przedwojennych pocztówek Głuszycy.

Każdy z zaproszonych gości opowiedział młodym słuchaczom jak narodziła się jego fascynacja regionem, skąd czerpali wiedzę, która w różnej formie przekazywana jest przez nich dalej.

 

 

Podczas prelekcji Grzegorza Czepila uatrakcyjnionej pokazem multimedialnym uczestnicy spotkania mogli obejrzeć fragment bogatej kolekcji pocztówek. Pan Grzegorz zaprezentował także inne swoje „skarby”: dokumenty zakładów przemysłowych funkcjonujących w Głuszycy przed wojną, przedwojenny plan miasta, dzięki któremu możemy poznać niemieckojęzyczne nazwy ulic, powojenną kronikę głuszyckiego oddziału PTTK i wiele innych. Część kolekcji pana Grzegorza można obejrzeć w jadłodajni „Finezja” a także na stronie internetowej www.gluszyca1.republika.pl

Stanisław Michalik oprócz krótkiego rysu historycznego dotyczącego naszego miasta i jego dawnego znaczenia jako zagłębia włókienniczego, zarysował szansę rozwoju Głuszycy jako miejscowości turystycznej. Młodzież została zachęcona do zapoznania się blogiem pana Stanisława www.tujestmojdom.blogspot.com a także do słuchania audycji radia Złote Przeboje, w której co tydzień można znaleźć zachętę do wędrówki po niezwykle interesujących szlakach pięknej wałbrzyskiej ziemi przekazywaną słuchaczom przez naszego gościa.

Bartłomiej Ranowicz w swoim wykładzie duży nacisk położył na uświadomienie młodzieży jak wielkim bogactwem dysponuje Głuszyca – bogactwem krajobrazu, klimatu, budowy geologicznej, zabytków, specyficznej historii, położenia… Warto czerpać z tego bogactwa, nauczyć się go chronić i wykorzystywać „ku chwale Głuszycy”. Zachęcał młodych Głuszyczan aby stali się ambasadorami swojej miejscowości, chwalili jej zalety wszędzie gdziekolwiek się znajdą. Zasugerował, że miasto z tak niezwykłą przeszłością powinno mieć muzeum, do którego przekazał pierwszy eksponat w postaci książki własnego autorstwa zatytułowanej ”Dolny Śląsk” wydaną w 1998 roku. Taką samą książkę opatrzoną autografem otrzymało również Gimnazjum w Głuszycy. Młodzież dostała od pana Bartłomieja zadanie domowe: odszukanie informacji do jakich państw należały tereny po obu stronach Bystrzycy przepływającej przez nasze miasto w okresie od maja do sierpnia 1945 roku.

Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.