W sobotę 16 marca w głuszyckim CK-MBP odbędzie się Degustacja Potraw Wielkanocnych połączona z Konkursem Tradycyjnych Potraw Wielkanocnych oraz Konkursem na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Centrum Kultury-MBP organizuje 16 marca w godz. 10.00-14.00 Kiermasz Świąteczny, na którym zostanie zaprezentowane rękodzieło, a od godz. 11.00 do 14.00 będzie miała miejsce Degustacja Tradycyjnych Potraw Wielkanocnych połączona z konkursem na Tradycyjną Potrawę Wielkanocną.

O godz. 12.00 zostanie rozstrzygnięty Konkurs na Najpiękniejszą Palmę – udział mogą wziąć w nim wszyscy mieszkańcy, a swoje dzieła zaprezentować w dwóch kategoriach (indywidualne i grupowej) – w nagrodę zostanie ufundowany m.in. tablet.

Konkurs Tradycyjnych Potrwa Wielkanocnych adresowany do Sołectw i gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Głuszyca. Każda drużyna przygotowuje trzy potrawy: jedną wystawia do oceny, a dwie przeznacza na degustację dla przybyłych na kiermasz gości. W Konkursie na Tradycyjną Potrawę Wielkanocną zostaną przyznane trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Dodatkowo oceniona zostanie także dekoracja stołu wielkanocnego każdej z drużyn.


Regulamin konkursu

Tradycyjnych Potraw Wielkanocnych

Głuszyca 2013

 

1.Organizatorzy konkursu:

 • Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, Stowarzyszenie Przyjaciół Grzmiącej im. Dh. Krystyny Pabich, Rada Miejska Głuszycy.

2. Cele konkursu:

 • kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach świątecznych;
 • prezentacja potraw świątecznych związanych ze świętami wielkanocnymi;
 • wyłonienie najciekawszych propozycji tradycyjnych potraw świątecznych;
 •  zebranie przepisów i receptur potraw, które mogą  posłużyć do  przygotowania publikacji na temat kulinarnych tradycji świątecznych regionu głuszyckiego;
 • wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych;
 • pobudzenie kreatywności społeczności lokalnej;
 • popularyzacja kultury i polskiej tradycji ludowej;
 • integracja społeczności lokalnej.

3.    Zadanie konkursowe i warunki udziału:

 • zadaniem uczestników jest przygotowanie tradycyjnej potrawy wielkanocnej;
 • w konkursie mogą wziąć reprezentacje sołectw oraz gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Głuszyca;
 • każda drużyna może zgłosić jedną potrawę;
 • swoje uczestnictwo należy zgłosić w podanym niżej terminie.

4.    W ramach Konkursu uczestnicy zobowiązani są do:

 • przygotowania we własnym zakresie stoiska konkursowego, m.in.:  nakrycia stołu, naczyń, sztućców, dwóch świątecznych potraw poza konkursem (np. przekąska, ciasto) do degustacji dla uczestników konkursu oraz gości – za dekorację stołu także przewidywana jest nagroda;
 • przygotowania we własnym zakresie do konkursu jednej potrawy konkursowej (poza dwiema wymienionymi wyżej) nawiązującej swoją tradycją do świąt wielkanocnych; potrwa nie może być umieszczona na przygotowanym stole, tylko dostarczona organizatorowi na 30 min. przed rozpoczęciem konkursu (tj. 16 marca br. do godz. 11.30); potrawa do konkursu zostanie wyeksponowana na osobnym stole z wylosowanym numerem-kodem; jury, oceniając potrawę, będzie znało tylko jej kod a nie jej twórcę;
 • udostępnienia Organizatorowi przepisów i/lub receptur wykonanych konkursowych potraw;

5. Organizator i Współorganizatorzy nie zapewniają uczestnikom produktów,

ani sprzętów, niezbędnych do przygotowania potraw; uczestnicy nie będą  posiadali dostępu do kuchni. Wszelkie sprzęty lub naczynia umożliwiające odgrzanie potraw zobowiązani są zorganizować we własnym zakresie. Organizator                               i Współorganizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem uczestników, zakupem artykułów niezbędnych do przygotowania potraw i stoisk konkursowych.

6.    Miejsce i termin składania zgłoszeń:

 • Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna, w terminie do 14 marca 2013 r., do godz. 16.00, także telefonicznie: 0-74.8456.334 lub drogą e-mail’ową: ckmbp@gluszyca.pl z dopiskiem: ,,Konkurs Potrwa Wielkanocnych”

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • zgłoszone potrawy należy dostarczyć do Centrum Kultury-MBP w dniu konkursu, 16 marca 2013 r. do godz. 11.30.
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi o godz. 13.00.

8. Kryteria oceny potrawy:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • dobór składników i dodatków,
  • walory smakowe,
  • estetyka potrawy,
  • oryginalność.

9. Nagrody:

 • w Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody oraz wyróżnienia (o ilości wyróżnień zadecyduje jury).

10. Kontakt:

Centrum kultury-MBP w Głuszycy, nr tel.: 74 8456 334, e-mail: ckmbp@gluszyca.pl

 

Konkursowi będzie towarzyszył Kiermasz Świąteczny

oraz Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.