Były potrawy świąteczne, kiermasz, konkursy dla dzieci i młodzieży oraz występy artystyczne – w niedzielne popołudnie mieszkańcy uczestniczyli w zorganizowanym przez Gminę, OPS i CK-MBP II Jarmarku Świątecznym połączonym z Wigilią Miejską. W organizacji pomogli także strażacy z głuszyckiej OSP.

Przed budynkiem CK-MBP stanęło sześć choinek, które w ramach konkursu dekorowały dzieci i młodzież z głuszyckich placówek oświatowych. Nastroju świątecznego dopełniały muzyka i potrawy świąteczne (barszcz z uszkami oraz bigos) serwowane przy wejściu do budynku przez panie z OPS oraz grzane wino z piernikiem przygotowane przez Łomnicką Chatę.

W budynku CK-MBP miały miejsce występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz Jarmark Świąteczny. W konkursie na najpiękniej ubraną choinkę wygrało drzewko przystrojone przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Górnej Głuszycy, z kolei najpiękniej kolędę wyśpiewali uczniowie z Gimnazjum Publicznego – gratulujemy!

(fot.R. Bajek, Walbrzyszek.com)