Głuszycka Rada Kobiet zaprasza na spotkania od września do grudnia 2022r.