W ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy organizuje XI Dyktando Miejskie w Głuszycy pod patronatem honorowym Burmistrza Głuszycy Romana Głoda oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Milczarka.

Do udziału w dyktandzie zapraszamy uczniów klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej 3 w Głuszycy oraz mieszkańców gminy Głuszyca z klas 5-8, uczęszczających do innych szkół. Dyktando odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej CK-MBP w Głuszycy.

Zgłoszenia przyjmujemy w głuszyckiej bibliotece do 26 lutego do godz. 15.00. Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowy regulamin dostępny na stronie internetowej www.ckmbp-gluszyca.pl. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 74 84 66 334 wew. 12 oraz za pośrednictwem poczty biblioteka@gluszyca.pl. Warunkiem udziału w dyktandzie jest podpisany formularz zgody rodzica/opiekuna prawnego.

 

REGULAMIN XI DYKTANDA MIEJSKIEGO W GŁUSZYCY 2024

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W XI DYKTANDZIE MIEJSKIM W GŁUSZYCY