-„Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” to nazwa zadania realizowanego w okresie od marca do czerwca br. przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy- informuje Sabina Jelewska, dyrektor głuszyckiego ośrodka, koordynator zadania.

W ramach projektu grantowego „Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy otrzymało grant w wysokości 15 990 zł. Dzięki pozyskanym środkom pomieszczenia głuszyckiej biblioteki zostaną doposażone, by przy okazji organizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych wspierać promocję dziedzictwa i zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LGD. Ponadto w ramach zadania w czerwcu br. w głuszyckiej bibliotece zaplanowane jest spotkanie edukacyjne dotyczące ochrony przyrody z udziałem m.in. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Głuszycy oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy, a także przedstawicieli gmin z obszaru działania LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Zadanie „Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” realizowane jest w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.