plakat-pegazik-2017 XXII Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK
eliminacje miejskio-gminne 26 stycznia 2017 r.
organizator:
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Głównym organizatorem XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK 2017 jest Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i odbywa się w czterech etapach:
I. Eliminacje szkolne,
II. Eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne,
III. Eliminacje powiatowe,
IV. Finał Wojewódzki.
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest organizatorem etapu miejsko-gminnego Konkursu, który odbędzie się 26 stycznia 2017 r. w siedzibie CK-MBP, przy ulicy Grunwaldzkiej 26, o godz. 10.00.

Do eliminacji miejsko-gminnych szkoły mogą zgłosić:

  • Szkoły podstawowe: maksymalnie 3 uczestników,
  • Gimnazjum: maksymalnie 5 uczestników.

Organizatorów eliminacji szkolnych prosimy o dostarczenie zgłoszeń uczestników zakwalifikowanych do II etapu do 20 stycznia 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Grunwaldzka 26, parter).

REGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
a. młodsi – klasy IV-VI SP;
b. starsi – klasy I-III gimnazjum.
3. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 3 minut.
4. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 5 minut.

5. Przekroczenie czasu prezentacji nie może być powodem dyskwalifikacji uczestnika.
6. Prezentowane utwory mogą być dowolne.
7. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
8. Prezentacje ocenia jury powołane przez organizatorów.
9. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
10. Kryteria oceny:
a. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika),
b. interpretacja utworów,
c. kultura słowa,
d. ogólny wyraz artystyczny.

ETAPY KONKURSU
I. Pierwszy etap – eliminacje szkolne.
1. Organizują szkoły do 15 stycznia 2017 r.
2. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.
3. O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w kolejnych eliminajach decydują organizatorzy drugiego etapu.

II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.
1. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.
2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.
3. Eliminacje drugiego etapu odbywają się do 10 lutego 2017 r.
4. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.
W przypadku braku etapu powiatowego jury konkursu typuje po jednej osobie
w każdej kategorii do Finału Wojewódzkiego.

5. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują organizatorzy trzeciego etapu.
6. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.

III. Trzeci etap – eliminacje powiatowe.
1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.
2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.
3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 17 marca 2017 roku.
4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 25 marca 2017 roku.
5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).
IV. Finał Wojewódzki.
1. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:
a) Młodsi – 27 kwietnia 2017 roku
b) Starsi – 28 kwietnia 2017 roku
2. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły
do 20 kwietnia 2017 roku.
3. Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 15 złotych od osoby.
4. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych.
V. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.

XXII Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK – karta zgłoszenia na stronie organizatora: http://www.centrum.klodzko.pl/index.php/edukacja/konkursy/stale