„Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej” – to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 9.5 „Termomoderniacja budynków użyteczności publicznej” w naborze ogłoszonym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Na realizację zadania polegającego na termomodernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy pozyskała kwotę 2 miliony 345 tysięcy 876,94 zł, z czego 2 052 642,32 zł to środki unijne pochodzące z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz 293 234,62 zł z Budżetu Państwa. Całkowita wartość zadania wyniesie 3 216 109,52 zł.

W ramach pozyskanych środków wykonane będą prace termomodernizacyjne budynku wraz z modernizacją przegród ścian zewnętrznych i przegrody dachu oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacją instalacji grzewczej. Realizacja zadania przewidziana jest na dwa lata i przyczyni się do poprawy komfortu użytkowania obiektu i jego estetyki, a także ograniczy wydatki na utrzymanie budynku. Projekt posiada także walory ekologiczne, gdyż zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.